Caseload – verloskunde is duurzame verloskunde: een persoonlijk relaas

A blog a wrote in May 2016 about my personal experience in sustainable caseloading in midwifery has been translated by a colleague, Tine Oudshoorn, into Dutch.

Er is veel gesproken op sociale media en diverse internationale fora over caseload – verloskunde en werken met persoonlijke continuïteit van zorg (gehele proces) die het model nastreeft. Er bestaat nogal wat opwinding over; veel mythes, misvattingen en ongegronde bezorgdheid gaan rond. Ik had het genoegen in verschillende geboortezorg systemen te werken in het Verenigd Koninkrijk en erbuiten. In het Verenigd Koninkrijk werkte ik in een groepspraktijk met standaard verloskundige zorg en als zelfstandige verloskundige. De standaard verloskundige zorg, waarbij de 1e- en 2e-lijnszorg gescheiden zijn appelleerde eenvoudigweg niet aan mijn behoeften.

De groepspraktijk regelingen in de praktijk van het Chelsea en Westminster ziekenhuis, waar ik werkte in de jaren ’90, hoewel leuk in het begin, waren ook frustrerend en putte mij uit. Zelfstandig werken in het Verenigd Koninkrijk was geweldig, maar wel erg stressvol, doordat het niet volledig geïntegreerd is in het zorgsysteem en de noodzaak bestaat om betaling te vragen voor je diensten.

In Nieuw-Zeeland waar ik werkte, is de vrijgevestigde verloskundige volledig geïntegreerd in het zorgsysteem, waarbij vrouwen een verloskundige rechtstreeks boeken, zonder betaling als ingezetene of burger van Nieuw-Zeeland. Ik heb het Nieuw-Zeelandse verloskunde systeem al eerder elders beschreven.

Ik ga hier niet opnieuw de onderbouwing van caseload – verloskunde opsommen, die vindt je elders. Wat ik hier eerst ga beschrijven is wat persoonlijke continuïteit van zorg voor mij is. Het is ‘het meest’ ter zake doende en meest belangrijke in de contacten tussen de vrouw en de verloskundige tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Zorg wordt alleen overgedragen aan anderen, als ik op vakantie ben, een weekend vrij heb, bij ziekte of studiedagen en als er twee vrouwen tegelijk gaan bevallen! De zorg die ik verstrek doorkruist risico’s en de gekozen plaats bevalling. Ik volg vrouwen naar de haar geprefereerde plaats bevalling. De regeling is flexibel. Er wordt doorlopend op gelijkwaardige wijze (in partnership) tussen vrouw en verloskundige overeengekomen wat de volgende stap is.

Om te werken als caseload – verloskundige had ik nodig:
• Een uitstekende ondersteunende structuur (netwerk) met collega ‘s.
• Gelijkgestemde collega’s die qua filosofie en visie op dezelfde lijn zitten.
• Eerlijke vergoeding voor het werk dat ik deed, afgestemd op- en overeenkomend met het niveau van mijn vaardigheid. De betaling georganiseerd door het ministerie van volksgezondheid en gratis voor vrouwen.
• Regelmatige verlofregeling in overleg met een vaste praktijkpartner.
• Zelfregelend en autonoom werken, zoals het zelf bepalen wanneer prenatale zorg en postnatale zorg gedaan worden. Zelf het aantal volledige begeleidingen per jaar bepalen en de jaarlijkse rustperiode en vrije weekenden in overleg met de vaste praktijkpartner regelen.
• Eén volledige maand onafgebroken vrijaf zijn per jaar, plus een week vrijaf in overleg met de vaste praktijkpartner.
• Werken in partnerschip met vrouwen, dat wederkerig sensitief was en tegemoet kwam aan beider behoeften.
• Gelegenheid en tijd om ‘geen dienst te hebben’ als dat dringend nodig is.
• Genereuze open sfeer en goede communicatie tussen collega’s.
• Uitstekende werkrelaties met ziekenhuiscollega’s (verloskundigen en artsen).
• Regelmatige ondersteuning en begeleiding van de Midwifery Councel en College of Midwives (organisatie van verloskundigen).
• Begripvolle familie die ondersteunend is aan mijn manier van werken.
• Goede verstandhouding met iedereen (de gemeenschap) in de vestigingsplaats waar ik werkte.
• Betrouwbare auto en telefoon!

Achtergrond
De caseload was 4 – 6 bevallingen per maand. Dat genereerde redelijke inkomsten, iets meer dan collega’s die in ploegendiensten in het ziekenhuis werken. De betaling van caseload – verloskundigen in Nieuw Zeeland zet momenteel aan tot nadenken. Aanpassing is nodig om te voldoen aan inflatie en de mate van de verantwoordelijkheid. Op het moment dat ik dit schrijf staan 4 – 6 bevallingen per maand voor een adequate beloning, maar dit is nog niet verhoogd met de inflatie en daarmee een actuele uitdaging.
Ik werkte samen met 8 andere caseload – verloskundigen, opgesplitst in partnerschips van twee collega’s die elkaars partner zijn en waarnemer bij vrije weekends, vakantie- en studiedagen of ziekte. De tweede verloskundige is ook beschikbaar voor primi para bevallingen, of hulp bij langdurige bevallingen of als twee vrouwen tegelijk gaan bevallen! Spreekuur tijden, huisbezoeken en kraamvisites bepaal ikzelf in overleg met de vrouwen. Ik verzet afspraken in overleg met de vrouwen als dat nodig is. Flexibiliteit is de sleutel.

Sommige caseload – verloskundigen prefereren het om alle prenatale zorg op één bepaalde dag te plannen en bij voorbeeld nieuwe aanmeldingen, kennismaking en volledige intake, op een andere dag te doen.

Partnerschap is van essentieel belang tussen de vrouwen en mezelf, mijn praktijkpartner/waarneemster, de groepspraktijk waar we deel van uitmaken en de bijbehorende ondersteunende diensten, zoals de huisartsen, de geboortehuis staf en de plaatselijke ziekenhuiscollega’s.

Hoe ziet een maand werken als caseload – verloskundige eruit? Was ik overwerkt na die maand? Was de doorlopende aanwezigheidsdienst een constante verstoring van- of druk op mijn privé leven? Maakten vrouwen misbruik van mijn constante aanwezigheid en belden ze mij voortdurend?
Hieronder één maand van activiteiten uit het dagboek van mijn praktijk. Alle namen en plaatsen zijn verwijderd. Iedere maand was anders, maar dit voorbeeld geeft je een momentopname.

Daar gaan we …

Week één

• Maandag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 8.00 – 12.00 uur (8 dames). Drie kraamvisites en 1 nieuwe aanmelding, kennismaking en intake aan huis van de vrouw (2 uur). Thuis om 16.30 uur. Geen telefoontjes of oproepen.

• Dinsdag, dienst. Vier kraamvisites in de ochtend. Praktijk administratie bijgewerkt in de middag. Geen telefoontjes of oproepen.

• Woensdag, dienst. Drie kraamvisites in de ochtend. ‘S middags vrij. Geen telefoontjes of oproepen.

• Donderdag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk (8 vrouwen). Twee kraamvisites. Praktijk vergadering geannuleerd omdat iedereen bezig was. Om 15.00 uur thuis en om 22.00 uur gebeld voor een bevalling. De volgende ochtend (vrijdag) om 08.00 uur thuisgekomen.

• Vrijdag, dienst. Ochtend vrij om te slapen. In de middag 4 kraamvisites. Thuis om 17.00 uur. Mijn praktijkpartner neemt de dienst over van 18.00 – 23.00 uur, zodat ik buiten mijn werkgebied naar een afspraak kan.

• Zaterdag, dienst. Eén kraamvisite. Geen telefoon of oproepen.

• Zondag, dienst. Eén kraamvisite. Geen telefoon of oproepen.

Totaal aantal uren weg van huis en aan het werk = ca 36 uur.

Buiten de werkdagen, maandag tot vrijdag, – één maal gebeld.

Week twee

• Maandag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -12.00 uur. Vier kraamvisites. Thuis om 16.00 uur.

• Dinsdag, dienst. Nieuwe aanmelding, kennismaking en intake 09.00 – 11.00 uur. Drie kraamvisites. Thuis om 14.00 uur. Geen telefoontjes of oproepen.

• Woensdag, dienst. Geen telefoontjes of oproepen. Geen pre- of postnatale zorg. Administratie bijwerken (2 uur).

• Donderdag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -12.00 uur. Praktijk vergadering tijdens de lunch. Vier kraamvisites. Thuis om 16.00 uur. Neem waar voor mijn praktijkpartner, zodat zij een avond vrij is.

• Vrijdag geroepen voor een bevalling om 07.00 uur. Thuis om 13.00 uur. Nieuwe aanmelding, kennismaking en intake 15.00 – 17.00 uur. Gebeld om als 2e verloskundige bij een bevalling aanwezig te zijn 19.00 – 23.00 uur.

• Zaterdag, dienst voor mijzelf en mijn praktijkpartner. Haar vrije weekend. Geen telefoontjes of oproepen. Eén kraamvisite.

• Zondag, dienst. Twee kraamvisites. Klaar tegen lunchtijd. Gebeld om 17 uur voor een borstvoeding probleem.

Totaal aantal uren weg van huis en aan het werk = ca 35 uur met 1 – 2 uur telefonische contacten en de administratie bijwerken.
Buiten de werkdagen, maandag tot vrijdag, – tweemaal gebeld.

Week drie

• Maandag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -12.00 uur. Vier kraamvisites en één nieuwe aanmelding, kennismaking en intake. Thuis op 17.00 uur.

• Dinsdag, dienst. Twee kraamvisites. Niets te doen vanaf 11.00 uur. Geen telefoontjes of oproepen.

• Woensdag, dienst. Gebeld om een inleiding te begeleiden (over tijd) om 11.00 uur. Thuis om 23.30 uur.

• Donderdag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -11.00 uur. Drie kraamvisites. Praktijk vergadering tijdens de lunch. Thuis om 15.00 uur. Geen telefoontjes of oproepen.

• Vrijdag, dienst. Vier kraamvisites. Nieuwe aanmelding, kennismaking en intake 13.00 – 15.00 uur. Overdracht aan praktijkpartner om 18.00 uur. Vrij weekend.

• Zaterdag en zondag, geen dienst.

Totaal aantal uren weg van huis en aan het werk = ca 38 uur met 1- 2 uur telefonische contacten en de administratie bijwerken.
Buiten de werkdagen, maandag tot vrijdag, – eenmaal gebeld.

Week vier

• Maandag vanaf 08.00 uur dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -12.00 uur. Vier kraamvisites. Gebeld voor bevalling om 16.00 uur. Thuis om 21.00 uur.

• Dinsdag, dienst. Gebeld voor ondersteuning van praktijkpartner bij een thuisbevalling, van 07.00 – 11.00 uur. Drie kraamvisites. Nieuwe aanmelding, kennismaking en intake 15.00- 17.00 uur. Geen andere telefoontjes of oproepen.

• Woensdag, dienst. Geen werkzaamheden of gesprekken. De administratie in 2 uur bijgewerkt. Geen enkel telefoontje of oproep.

• Donderdag, dienst. Prenatale zorg in de praktijk 08.00 -12.00 uur. Praktijk vergadering tijdens de lunch 12.00 – 14.00 uur. Daarna twee kraamvisites.

• Vrijdag, dienst. Drie kraamvisites. Nieuwe aanmelding, kennismaling en intake (2 uur). Perinatale sterfte vergadering in plaatselijk ziekenhuis 13.00 – 15.00 uur.

Dienst vanaf 18 uur voor praktijkpartner, haar vrije weekend.

• Zaterdag, dienst. Om 6.00 uur gebeld voor assistentie van een collega (lid van de groepspraktijk die we samen voeren). Thuis om 16.00 uur.

• Zondag, dienst. Eén kraamvisite. Geen andere telefoontjes of oproepen.

Totaal aantal uren weg van huis en aan het werk = ca 35 uur met 1 – 2 uur telefonische contacten en de administratie bijwerken.

Buiten de werkdagen, maandag tot vrijdag, – tweemaal gebeld.

Ik hield ervan en floreerde met deze manier van werken. De voldoening die ik had van het relationele model van zorg resoneren nog altijd door in mijn perspectieven op de verloskunde. De relaties gaven mij energie en inspireerde me. Ja, soms was ik moe en wilde niets anders dan mijn telefoon afzetten. Maar dat werd steeds opnieuw goedgemaakt bij de volgende geboorte, het volgende imponerende moment; dat wij als verloskundigen het privilege hebben geïnviteerd te worden een bevalling te begeleiden.

Laat de caseload – verloskunde en persoonlijke continuïteit van zorg je geen zorg geven of bang maken. Het was een prachtig deel van mijn werk als verloskundige, dat ik vaak mis, nu ik ben ingebed in de academische wereld. Het plezier van zo te werken, overtrof altijd de momenten van kwetsbaarheid of twijfel. Zorgen voor vrouwen en hen adviseren en uit de eerste hand zien en horen hoe het werkt of niet werkt voor hen, geeft vorm aan praktijk besluitvorming. Het steeds opnieuw vrouwen ontmoeten die gezinnen vormen is een genot.

Ik moet zeggen dat caseload – verloskunde echt de kunst en de magie van de verloskunde door vroedvrouwen benadrukt, die mij altijd na aan het hart zal liggen. Wees niet bang voor caseload – verloskunde, het is duurzaam, aangenaam en goed uitvoerbaar met de juiste ondersteuning en flexibiliteit. Ik ken collega’s die na 20 jaar zo werken, het nog altijd even boeiend en inspirerend vinden. Net als collega’s met kinderen, collega’s die net afgestudeerd zijn en collega’s die nooit zo hebben gewerkt in een vrije praktijk. De belemmeringen om op deze wijze te werken worden overwonnen met steun- en de wens- en inspiratie te willen slagen.

Wat anderen ervan denken? Zou deze aanpak werken in het Verenigd Koninkrijk? Zou deze aanpak werken als nationale aanpak in bijvoorbeeld Schotland (of Nederland)? Heb je er ervaring mee?
Go well ……

Dr. Susan Crowther is hoogleraar verloskunde aan de Universiteit van Aberdeen, UK.

Vertaling Tine Oudshoorn, verloskundige, n.p. MA.

One thought on “Caseload – verloskunde is duurzame verloskunde: een persoonlijk relaas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s